SimKor s.r.o.

Zatepľovanie budov

V zatepľovaní budov sme vyprofilovanou spoločnosťou. Sme držiteľmi licencie TSÚS na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Spolupracujeme s mestami, obcami aj bytovými spoločenstvami pri vybavovaní finančných prostriedkov z úverov ŠFRB na obnovu bytových domov, z vládneho programu zatepľovania budov ako aj pri vybavovaní dotácií z MDVaRR na odstránenie systémových porúch bytových domov.

Predtým Potom

25 rokov na trhu

Referencie

Z množstva realizovaných stavieb, rekonštrukcií a zatepľovania sme na ukážku a lepšiu predstavu o našej činnosti vybrali pár referencií.